Heledd Fychan AS yn gwahodd sefydliadau lleol i fynychu'r pumed digwyddiad costau byw

Mae'r argyfwng costau byw ymhell o fod drosodd gyda miloedd o bobl yng Nghanol De Cymru yn cael trafferth i dalu eu costau cartref hanfodol.

Mis nesaf byddaf yn cynnal fy mhumed digwyddiad costau byw ac unwaith eto rwy’n gwahodd sefydliadau o ar draws y rhanbarth i ddod at ei gilydd i rannu eu profiadau o sut mae’r argyfwng yn taro’r rhai y maent yn eu cefnogi, a pha effaith y mae hyn yn ei chael ar allu eu sefydliadau i ddarparu’r cymorth hwn. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i sefydliadau siarad yn uniongyrchol â’i gilydd am effaith yr argyfwng y maent yn ei weld yn ein cymunedau, sut y maent yn ymateb, eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol, a pha gymorth y gallent fod ei angen.

 

Os hoffech fwy o wybodaeth neu os hoffech fynychu’r digwyddiad cliciwch ar y ddolen isod.

https://www.heleddfychan.wales/cost_of_living_networking_event_23_february

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-01-18 21:48:18 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd