Heledd Fychan AS yn galw ar Bencampwriaeth y Chwe Gwlad i aros yn rhad ac am ddim

Yn dilyn y newyddion bod Llywodraeth y DU wedi gwrthod galwadau i sicrhau bod darlledu y Chwe Gwlad yn cael ei gynnig ddarlledwyr di dâl yn uni, fe wnaeth llefarydd Plaid Cymru dros Chwaraeon, Heledd Fychan AS godi cwestiwn brys yn y Senedd ar y mater ddoe.

Wrth siarad ar lawr y Senedd, amlinellodd Ms Fychan arwyddocâd diwylliannol a chymdeithasol chwaraeon, a phwysigrwydd sicrhau bod pawb yn gallu dilyn eu tîmau cenedlaethol. Nododd sut y gall gwylio chwaraeon ysbrydoli pobl i fod yn fwy egnïol, a phwysleisiodd hefyd bwysigrwydd darlledu digwyddiadau chwaraeon, fel y chwe gwlad, yn Gymraeg ar S4C.  Mae darlledu Cymraeg yn cael ei wylio gan siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn ogystal a’r rheiny sydd ddim yn siarad yr iaith gan hyrwyddo defnydd yr iaith ar draws Cymru. Galwodd hefyd ar Lywodraeth Cymru i ysgrifennu at Lywodraeth y DU, i'w hannog i ailystyried.

Cafodd Ms Fychan gefnogaeth drawsbleidiol i'r safbwyntiau a gyflwynwyd, ac ymrwymiad y byddai'r Dirprwy Weinidog yn ei ysgrifennu at Lywodraeth y DU yn ôl y gofyn.

Yn ddiweddarach dywedodd Ms Fychan: " Fel cenedl sydd â hanes balch o ran chwaraeon, mae gallu dilyn hynt a helynt ein timau cenedlaethol yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hynod o bwysig, yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol.

Rwy’n falch o weld cefnogaeth trawsbleidiol i’r Chwe Gwlad fod yn rhad ac am ddim i wylio ar y teledu, ond mae’n hen bryd i Lywodraeth y DU wyrdroi ei penderfyniad a sicrhau bod y Chwe Gwlad yn parhau i fod ar gael i bawb ei wylio heb unrhyw gost ychwanegol.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-01-25 12:36:17 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd