Heledd Fychan AS yn galw am fwy o gefnogaeth i gymunedau sydd mewn perygl o lifogydd.

Ddydd Mawrth 13 Medi, trafodwyd adolygiad annibynnol yr Athro Elwen Evans KC o adran 19 llywodraeth leol a Cyfoeth Naturiol Cymru am lifogydd eithafol yn ystod gaeaf 2020 a 2021 yn y Senedd. 

Wedi'i sicrhau fel rhan o fytundeb cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, Mae’r adolygiad hwn yn gam pwysig i wella’r gwaith o reoli perygl llifogydd, gan gynnwys yr ymateb i achosion o lifogydd a’u canlyniadau, ledled Cymru.

Wrth ymateb  i'r adroddiad, dywedodd Heledd Fychan AS, Aelod rhanbarthol Plaid Cymru dros Ganol De Cymru a chafodd ei rhanbarth taro gan lifogydd dinistriol yn 2020: "Ar ôl galw'n gyson am ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd, rwy'n croesawu'r adroddiad ac yn diolch i'r Athro Elwen Evans KC am arwain y gwaith hwn.  Rwyf hefyd yn falch fy mod wedi gallu cyflwyno tystiolaeth i'r adolygiad, a hoffwn ddiolch i bawb a gysylltodd â mi fel rhan o'r gwaith hwn, a chaniatáu i mi rannu eu profiadau personol o lifogydd.

"Mae'r adolygiad yn tynnu sylw at lawer o'r materion rwyf i a thrigolion wedi bod yn eu codi ers blynyddoedd, felly rwy'n falch o weld ei fod  yn cydnabod aneffeithiolrwydd proses adran 19 a'r angen iddi gael ei hailgynllunio.

"Er bod yr adroddiad yn cynnig atebion posibl ar gyfer y dyfodol, mae llawer o gymunedau'n parhau i cael cwestiynau heb eu hateb am ddigwyddiadau 2020. Byddaf yn parhau i frwydro am atebion, fel bod gwersi'n cael eu dysgu a bod pob cymuned sy'n parhau mewn perygl yn derbyn yr atebion, y gefnogaeth a'r buddsoddiad y maent eu hangen ac yn eu haeddu."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-09-18 11:56:56 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd