Heledd Fychan AS: "Dioddefwyr llifogydd 2020 yn dal i fyw mewn ofn "

Mae'r wythnos hon yn nodi pedair blynedd ers i lifogydd dinistriol daro cymunedau ledled Canol De Cymru yn ystod Storm Dennis. Wrth adlewyrchu ar y pedair blynedd diwethaf, bu Heledd Fychan, Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru, yn myfyrio ar y gwaith a gwblhawyd ers hynny, ond hefyd yr ofn mae nifer yn dal i deimlo bob tro y bydd hi'n bwrw glaw yn drwm, a lefel yr afonydd yn codi. Galwodd hefyd ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu gweithredu yn yr ardaloedd hynny sy'n parhau i fod mewn perygl, sy'n cynnwys risg parhaus i fywyd pe bai'r un lefel o lifogydd yn digwydd eto.

 

Wrth siarad pedair mlynedd ers y llifogydd, dywedodd Ms Fychan:

 

"Pedair blynedd yn ôl, fe wnaeth Storm Dennis ddinistrio ein cymunedau, gan adael llawer heb gartrefi a busnesau heb fedru agor. Pan gefais fy ethol i'r Senedd yn 2021, fe wnes i addewid i'n cymunedau a ddioddefodd llifogydd na fyddwn yn eu hanghofio, ac y byddwn yn parhau i gefnogi'r rhai sy'n parhau i gael eu heffeithio gan lifogydd.

 

"Dros y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi ymgyrchu'n ddiflino gyda'n cymunedau yr effeithiwyd arnynt, gan sicrhau bod eu lleisiau a'u profiadau yn ganolog i fy ngwaith.

 

"Ers 2020, rwyf wedi llwyddo i sicrhau cyllid sylweddol i wella amddiffyniad rhag llifogydd drwy'r Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, rwyf wedi helpu i sefydlu grwpiau gweithredu llifogydd mewn nifer o gymunedau risg uchel ac wedi rhoi cymorth i drigolion ar faterion amrywiol sy'n gysylltiedig â llifogydd, gan gynnwys cymorth ymarferol fel sicrhau gatiau llifogydd.

 

"Er bod cynnydd wedi'i wneud, mae rhagor i'w wneud o hyd i amddiffyn cartrefi a busnesau rhag llifogydd yn y dyfodol. Byddaf yn parhau i achub ar bob cyfle i godi'r mater hwn yn ein Senedd, ac ymladd dros gyfiawnder i'r rhai sy'n byw mewn ofn bob tro y bydd hi'n bwrw glaw yn drwm.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-02-19 11:51:34 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd