Cyfarfod cyhoeddus Nantgarw

Ar 13 Hydref, cyfarfûm â thrigolion Nantgarw mewn Cyfarfod Cyhoeddus yng Ngholeg y Cymoedd. Roedd yn gyfarfod buddionl, ac roeddwn yn falch o glywed yn uniongyrchol gan breswylwyr eu barn ar faterion sydd yn bwysig iddynt.

Roedd llifogydd yn fater yr oedd nifer yn poeni amdano, yn dilyn effaith ddinistriol llifogydd 2020 a ddifethodd gymaint o'u cartrefi. Fe wnaethant rannu eu pryderon am y ffaith nad oeddynt dal ddim yn gwybod beth ddigwyddodd y noson honno.

Er nad yw'r adroddiad adran 19 sy'n ymchwilio i mewn i'r llifogydd yn Nantgarw wedi'i gyhoeddi eto gan Gyngor RhCT, mae'r mwyafrif o breswylwyr yn ofni na fydd hyn yn ddigon i ddeall yn iawn beth ddigwyddodd y noson honno ac yn cefnogi'n gryf yr angen am ymchwiliad annibynnol. Mae hyn hefyd yn rhywbeth mae preswylwyr ar draws RhCT yn ei gefnogi, ac rwy'n parhau i ymladd dros gyfiawnder ac atebion i bawb.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-11-12 15:43:00 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd