A oes gan blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol fynediad cyfartal at addysg?

Oes gennych chi neu rywun rydych yn adnabod blentyn gyda anghenion dysgu ychwanegol? Os felly, hoffwn glywed gennych. 

Ar hyn o bryd mae'r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn y Senedd yn ymchwilio i weld a oes gan blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol fynediad cyfartal at addysg. Er mwyn cynrychioli barn a phrofiadau teuluoedd ledled Canol De Cymru rwy'n gofyn i bobl gwblhau fy arolwg a rhannu eu profiadau. 

I gwblhau’r arolwg, cliciwch ar y ddolen isod:

A oes gan blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol fynediad cyfartal at addysg?

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-06-21 11:27:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd