Dathlu Gweithredu Cymunedol

Braf oedd mynychu lansiad Planed Ponty yn Yma ym Mhontypridd. Mae'n wych gweld beth all ddigwydd pan ddaw'r gymuned at ei gilydd i wneud newid cadarnhaol.

Cafodd Repair Cafe Pontypridd ei ddechrau gan Hayley Richards sawl blwyddyn yn ôl gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr cymunedol, a lleoliadau cymunedol fel Eglwys Santes Catherine, Clwb y Bont ac Amgueddfa Pontypridd, fel prosiect gan Gyfeillion y Ddaear Pontypridd. Gyda chymorth fy nhîm, a thrwy gyd-weithio rhwng CyDd Pontypridd ac Artis Community llwyddodd Hannah Patricia Hitchins, o Growing Space Pontypridd sicrhau cyllid ar gyfer Planed Ponty. Gallwch ddod â'ch eitemau sydd wedi torri i gael eu trwsio neu fenthyg rhywbeth o'r llyfrgell o bethau. Darganfyddwch fwy am gyfleoedd a gweithdai gwirfoddolwyr drwy'r ddolen isod.

www.planedpontyplanet.org.uk


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-07-24 10:17:15 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd