Ymgyrch i achub unig feddygfa Feddyg Teulu Clifynydd

Yn ddiweddar, ysgrifennais lythyr at y bwrdd iechyd yn mynegi fy mhryderon ynghylch cau'r unig feddygfa yng Nghilfynydd. Mae'r gangen hon o Feddygfa Dyffryn Taf yn achubiaeth hanfodol i lawer o breswylwyr, yn enwedig yr henoed sy'n dibynnu'n llwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd.

Byddai cau'r feddygfa hon nid yn unig yn effeithio ar les cyffredinol y gymuned, ond hefyd yn ei gwneud bron yn amhosibl iddynt gael mynediad at apwyntiadau brys mewn modd amserol oherwydd gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus gwael. Amlygais hefyd y ffaith y byddai'n rhaid i lawer o drigolion aros yn hirach fyth am wasanaeth cyfyngedig pe bai'r feddygfa yn cau.

Er bod y bwrdd iechyd wedi cyhoeddi ymgynghoriad 6 wythnos â chleifion i glywed lleisiau lleol, rwy'n eu hannog yn gryf i ymrwymo i ddyfodol cangen Cilfynydd o'r feddygfa. Rwy'n gobeithio y byddant yn gwrando ar bryderon y gymuned ac yn sicrhau nad yw'r gwasanaeth hanfodol hwn yn cael ei golli.

Byddaf yn parhau i frwydro dros y gwasanaethau gofal iechyd y mae ein cymunedau yn eu haeddu. Rwy'n annog preswylwyr a chleifion y feddygfa i ymateb i'r ymgynghoriad. Darllen fy llythyr i'r bard Iechyd isod.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-09-14 11:58:12 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd