500 o Weithwyr yn Colli Swyddi yn y Rhondda

Cyhoeddwyd yn ddiweddar y byddai bron i 500 o weithwyr yn safleoedd UK Windows and Doors yn Nhreorci, Trewiliam, Llwynypia, a Ffynnon Taf yn colli eu swyddi. Mae'r newyddion hwn yn gwbl ddinistriol i'r gweithwyr a'u teuluoedd mor agos at y Nadolig.

Mae’r rhain yn swyddi y mae dirfawr eu hangen yn y Rhondda, ac yn ddiweddar cyflwynais gwestiwn brys i Lywodraeth Cymru i ddarganfod sut y byddant yn cefnogi pob gweithiwr a sicrhau bod cyfleoedd cyflogaeth ar gael i bawb sydd wedi colli eu swyddi. Rwy’n falch bod y llywodraeth wedi ymrwymo i weithio gyda’r cyngor lleol i gefnogi gweithwyr a byddaf yn parhau i godi pryderon gweithwyr gyda Gweinidogion.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2023-11-06 02:40:46 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd