Heledd Fychan AS yn pleidleisio Dim Hyder yn Vaughan Gething, Prif Weinidog Llafur Cymru

Heddiw, cefnogodd mwyafrif o Aelodau’r Senedd gynnig diffyg hyder yn Vaughan Gething, Prif Weinidog Cymru. Mae'r bleidlais hon yn dangos bod pryderon difrifol am ei arweinyddiaeth.

Ar ôl y ddadl, dywedodd Heledd Fychan, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru:

"Ar adeg pan mae ymddiriedaeth pobl mewn gwleidyddiaeth yn isel, mae angen iddyn nhw fod â hyder yn y bobl maen nhw'n eu hethol. Ond, mae Vaughan Gething, Prif Weinidog Llafur Cymru, wedi osgoi cymryd cyfrifoldeb dro ar ôl tro. Mae achosion yn cynnwys derbyn rhodd o £200k ar gyfer ei ymgyrch arweinyddiaeth gan lygrwr a gafwyd yn euog a dileu negeseuon destun sy'n berthnasol i’r ymchwiliad COVID.

"Mae'r bleidlais hon yn amlygu'r angen am arweinyddiaeth glir a gonest. Mae pobl Cymru yn haeddu arweinwyr sy'n agored, yn cymryd cyfrifoldeb, ac yn blaenoriaethu'r cyhoedd a'r amgylchedd er budd personol. Fel cynrychiolwyr, mae angen i ni gyflawni'r safonau hyn ac ennill ymddiriedaeth y bobl rydym yn eu gwasanaethu."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-06-12 17:58:37 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd